Liên hệ với chúng tôi khi cần, Nếu có thắc mắc và phản hồi, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại marketing@lki.com.vn

CÔNG TY THHH QUỐC TẾ LÊ KIÊN
Tầng 04, Cao ốc Văn phòng Saigon Prime
107 Nguyễn Đình Chiểu – Phường 06 – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh
ĐT:  (+84 28) 3930 7020/ 3930 7021
Fax: (+84 8) 3930 7022

  LK international co.ltd

Our brand ThaiExpress | Ngõ | Shabu Ya | Spice Temple | PastaMania

Facebook Delivery